sfaturi-juridice-activitat-720

Activitate

Profesia de avocat necesita artă, talent, vocaţie si profesionalism  

O comportare demnă, ca şi o pledoarie autocontrolată, simplă, calmă şi caldă sunt de zece ori mai eficiente şi mai valoroase decât o comportare agitată, cu o pledoarie zgomotoasă, agasantă, de publicitate. Orice persoană are dreptul să îşi aleagă în mod liber avocatul. În exercitarea dreptului de apărare avocatul are dreptul şi obligaţia de a stărui pentru realizarea liberului acces la justiţie, pentru un proces echitabil şi într-un termen rezonabil.

Activitatea avocatilor nostri se realizează prin consultaţii cu caracter juridic şi prin asistenţă si/sau reprezentare în faţa instanţelor judecătoreşti sau a altor organe de jurisdicţie.

Echipa de avocati sfaturi-juridice.ro ofera justitiabililor cu probleme juridice urmatorele activitati:

  • consultaţii şi cereri cu caracter juridic;  asistenţă şi reprezentare juridică în faţa instanţelor judecătoreşti, a organelor de urmărire penală (Politie, Parchet), a autorităţilor cu atribuţii jurisdicţionale, a notarilor publici şi a executorilor judecătoreşti, a organelor administraţiei publice şi a instituţiilor, precum şi a altor persoane juridice;
  • redactarea de acte juridice, atestarea identităţii părţilor, a conţinutului şi a datei actelor prezentate spre autentificare;
  • asistarea şi reprezentarea persoanelor fizice sau juridice interesate în faţa altor autorităţi publice cu posibilitatea atestării identităţii părţilor, a conţinutului şi a datei actelor încheiate;
  • apărarea şi reprezentarea cu mijloace juridice specifice a drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi juridice în raporturile acestora cu autorităţile publice, cu instituţiile şi cu orice persoană română sau străină;